NYOMOZZ NÖVÉNYEK UTÁN AZ IRODALOMBAN!

Nyomtatás

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Nemzeti Botanikus Kertje
az „Athenaeum az interneten” című TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0025 számú projekt keretében
meghirdeti a „Nyomozz növények után az irodalomban!” címűpályázatát.
A  pályázat  célja,  hogy  a  gyerekek  kreativitásának  segítségével  felhívja  a  figyelmet  a  növényvilág
szépségeire,  sokféleségére  és  a  növények  életünkben,  kultúránkban  játszott  elengedhetetlen  szerepére,
valamint hozzájáruljon az olvasáskultúra fejlesztéséhez.
A pályázatra általános iskolás korosztályból (3-6. osztály) várjuk az alkotásokat.

Feltételek:


Olyan egyéni tablóelkészítését várjuk, ami az alábbi részeket tartalmazza:


1.  Növénynevet  tartalmazó  vers,  mondóka  vagy  más  irodalmi  mű (kézírással!).  Novella,
regény esetén idézett szövegrészlet bővebb szövegkörnyezettel.
2.  A  növény  rövid,  bemutató  leírása  (hol  él,  mi  jellemzi,  védett-e)  a  forrás  pontos
megjelölésével (szerző(k), könyv/forrás címe, kiadó, kiadás éve). A forrás megjelölését a
készülőtablón a bemutató leírás alatt zárójelben kérjük feltüntetni.
3.  Fénykép vagy kézzel készített rajz a növényről.

Az  A/3  méretű,  egyoldalas tablókon  a  rajzokat  és  az  esetleges  díszítést  színes  ceruzával,
zsírkrétával,   vízfestékkel,  temperával  és  egyéb  színes  technikákkal  is  el  lehet  készíteni,  a  (saját
készítésű)  fotók  ragasztással  rögzíthetők.  A  tabló  összeállításához,  szerkesztéséhez  számítógépes
technika felhasználása nem megengedett!

Díjazni csak a feltételeknek teljes mértékben megfelelőmunkákat tudjuk.
A  pályázat  hátoldalán  a  következő adatokat  kérjük  feltüntetni:  név,  életkor,  elérhetőség (postai,
telefon és/vagy e-mail cím) és az alkotás címe.
A  pályázatok  beadhatók  postai  úton  az  Intézet  címére  (2163  Vácrátót,  Alkotmány  u.  2-4.)  és
személyesen  a  Vácrátóti  Botanikus  Kert  portáján.  A  borítékra  kérjük  feltüntetni:  „Nyomozz
növények után az irodalomban!”

A pályázatok beérkezési határideje: 2014. május 31.
Értékelés, díjazás:A beérkezett pályázatokat két kategóriában fogjuk értékelni korcsoport szerint.
Korcsoportonként  az  első három  legszebb,  legötletesebb  alkotás  pályázója  könyvjutalomban
részesül,  valamint  a  nyertes  és  a  zsűri  által  legkreatívabbnak,  legötletesebbnek,  legszebbnek
tartott pályaműveket 2014. szeptember 10-től október 10-ig kiállítjuk.
A beküldők pályázatait a szervezők nem küldik vissza.

Az  eredmény  2014  júniusában megjelenik  a  www.botanikuskert.hu honlapon,  valamint  a
nyerteseket külön is kiértesítjük.

Share