Feloszlatta önmagát a kosdi képviselő-testület

Nyomtatás

Kosd község képviselő testülete az augusztus 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésen, öt igen egy nem ellenében feloszlatta önmagát és felkérte a választási bizottságot új, időközi választás megszervezésére és mielőbbi lebonyolítására. Az erre vonatkozó határozati javaslatot Kurdi Ferenc alpolgármester terjesztette elő az említett testületi ülésen, melyen egyébként éles vita alakult ki a független polgármester, László Zoltán és Horchi József képviselő között.

Utóbbi szerint a polgármester nem tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat nevében és érdekében benyújtott pályázatokról. A rendkívüli testületi ülés napirendjén is az szerepelt egyébként, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatok jelenleg milyen stádiumban vannak. A település polgármestere összesen három pályázatról tett említést válaszában, melyek közül kettő esetében meghosszabbította a kiíró a beadási határidőt. László Zoltán arról biztosította a képviselőket, hogy mindhárom pályázaton részt kíván venni a község. Az egyik képviselő kérdésére a településvezető elmondta, hogy az augusztus 20-i, helyi megemlékezésre is pályázott a polgármesteri hivatal, s a pályázati anyag elkészítésében maga is közreműködött.

Több önkormányzati képviselő is nehezményezte azt, hogy erről nem kaptak időben tájékoztatást, majd a pályázattal való elszámolásról kérdezték a polgármestert, aki azt mondta: még minden számla nem érkezett meg a hivatal számára, s így addig nem tud érdemben felelni a kérdésre, míg a konkrét elszámolás meg nem történt, figyelembe véve azt is, hogy az ünnep megrendezéséhez egyéb támogatásokat is nyújtott több szervezet is. A polgármester a szeptember 12-én esedékes, soron következő rendes testületi ülésre ígérte az elszámolást. 

Horhi József – aki az előző ciklusban alpolgármesterként tevékenykedett, s a legutóbbi önkormányzati válásztáson ringbe szállt a polgármesteri posztért, de még a választás előtt néhány héttel visszalépett –megismételte azon kijelentését, hogy a település első embere nem tájékoztatta a képviselőket erről, az ünnep lebonyolítása érdekében benyújtott pályázatról sem.

Kurdi Ferenc ezt követően terjesztette elő a testület feloszlatására vonatkozó javaslatát. Indoklása szerint a polgármester rendszerint nem tájékoztatta a képviselő-testületet az aktuális ügyek állásáról, s ebben a kommunikációs zavarban úgy érzi: ellehetetlenült az érdemi munka. A település jegyzője, Dobosné dr. Varga Gabriella ekkor elmondta, hogy az alpolgármester javaslata a testület önfeloszlatására vonatkozóan nem szerepelt az ülés eredeti napirendi pontjai között, így a szervezeti és működési szabályzat értelmében erről a kérdésről az ülés keretében nem születhet döntés. Ráadásul a testület önfeloszlatására vonatkozó javaslatot legalább két képviselő írásban történő előterjesztését követően lehet csak tárgyalni az ülésen.

Az egyébként nem helyben, hanem Nógrád megyénben lakó polgármester ekkor megkérdezte a jelenlévő testületi tagokat, hogy az eredetileg beterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, mert ha nincs akkor berekeszti az ülést, s öt perccel később megnyit egy másikat, melyen az önfeloszlatás szerepel, mint megtárgyalandó napirend. A néhány perces szünet elrendelése után az eredetileg hét fős képviselő-testület jelenlévő hat tagja közül öten aláírták az önfeloszlatásra vonatkozó indítványt. A polgármester az önfeloszlatás megállapításához szükséges voksolás levezénylésére a jegyzőasszonyt kérte fel, aki név szerinti szavazást tartott. A polgármester nemmel, öt képviselő – beleértve az előterjesztő alpolgármestert is – viszont egységesen igennel szavazott az előterjesztésre. A döntés értelmében a képviselő-testület feloszlatta önmagát, s így mindenbizonnyal az őszi hónapokban, azaz a jelenlegi önkormányzati ciklus félidejében időközi választást tartanak a településen, mely során polgármestert és képviselőket is választanak a kosdi lakosok.

forrás: Vaconline

Share